لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مراکز فروش کیف وکفش در کرمان


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
 32231266خ شریعتی-بعد از چهارراه کاظمی
 فروشگاه کفش رنگارنگ
 1
 09133974079 خ شهید چمران-بین کوچه 5 و 7
 کیف و کفش لاوان
 2
 09132955842
32269046
 خ خواجو-روبروی کوچه 16
 کیف و کفش پاچیله
3
 32229435
32226771
09131991901
 خ شریعتی-بین باغ ملی و عباس صباحی-جنب ساختمان سینا
 کفش طبی دانوب
 4
32465076
09132409536
بلوار جمهوری-کوچه شماره 1-کفش کسری
 کفش کسری
5
32450753
09136181863
 خ شهید بهشتی-نبش کوچه شماره5
 کفش لی لی
 6
 32464802
09133435258
 بلوار جمهوری-حدفاصل بلوار حمزه و هزارویک شب
 فروشگاه کیف و چمدان دلسی
 7
 09137204010
32460024
 بلوار جمهوری-هزار و یک شب جنوبی-سمت چپ
 فروشگاه چیکا کفش
 8
 32460924
09133919476
 بلوار جمهوری-انتهای هزار و یک شب جنوبی
 کیف و کفش سلین
 9
 32453870
09132996994
 بلوار حمزه-نبش زهره کرمانی-کوچه 5
 کفش مردانه
 10
 32471409
09131968665
 بلوار حمزه-نبش کوچه 15
 کیف و کفش چیتا
 11
 32437798
32483470

 شعبه 1: خ امام جمعه-حدفاصل کوچه 5 و7
شعبه 2: خ هزار و یکشب-حدفاصل کوچه 17 و 19
 کفش اسکچرز
 12
 32443615
09133416101
 بلوار حمزه-نبش کوچه 20
 کفش وحید
 13
 32471064 خ هزارویک شب-بین کوچه 22 و 24
کفش ارسی
 14
 32227083
32228533
32225497
32462637
 خ شریعتی-بعد از چهارراه کاظمی
خ شریعتی-بعد از چهارراه باغ ملی
بلوار جمهوری-بعد از چهارراه امام جمعه
 کیف و کفش و چمدان همسفر
 15
 32466368
32471064
 بلوار جمهوری-نرسیده به پاساژ گلستان
 کیف و کفش ارسی
 16
 09131971856
09133977960
09132420877
32466016
 شعبه 1: خیابان بهمنیار 2
شعبه 2: خیابان شهید بهشتی-بین کوچه 5 و 7
شعبه 3: خیابان شریعتی-بعد از چهارراه طهماسب آباد
 کفش ونوس
 17
32472435
32458310
09131407251
09131963698
بلوار جمهوری-خیابان شفا-بین کوچه 15 و 17
کیف و کفش اسکار
 18
 32236158
32220946
09133400976
09355048246
09391434623
 خ شریعتی-بعد از چهارراه کاظمی-روبروی کوچه 12
 کفش گیوه
19
 09133405485
09132415009
32224247
 خیابان شریعتی-جنب پاساژ صالح المهدی
 کیف و کفش نارنجی
 20
32449776
 خ بهشتی-بعد از کوچه شماره 6
 کفش رومینا
 21
 09131950095
32227668
خ چمران-نبش کوچه شماره 6
 کیف و کفش صورتی
 22
 3222549 خ شریعتی-حدفاصل چهارراه باغ ملی-سه راه عباس صباحی فروشگاه کیف همسفر 23
 32232407
09133996277
 خ شریعتی-بازار قدمگاه-جنب مقبره ملا بمانعلی-سمت چپ
 کیف فروشی شقایق
24
 32228128
09137063356
 خ شهاب-بین کوچه شماره 12 و 14
 کفش افضل
25
09131955545
32477544
 خ اقبال-بین کوچه 4 و 9-جنب کرمان بالان
 کیف و کفش
 26
 33236087
09393865600
 خ باقدرت غربی-بعد از کوچه شماره 3-جنب ارزان کفش
 همکلاسی 27
 33243230
09335796508
 خ باقدرت غربی-نرسیده به بانک سپه-سمت راست
 کوله پشتی
 28
33229004
09131407388
 خ باقدرت غربی-ضلع باغ پسته ودیعتی
 فروشگاه کیف آراد
 29
 33318041
09130625596
 خ شهید دستغیب-نبش کوچه 6
 کفاشان 30