لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست پارچه سرای  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09373507505

خیابان امام جمعه-نبش کوچه 4
پارچه سرای کفشدوزک
1

32262514
با مدیریت آقای باقری
خ شریعتی-پایین تر از چهارراه کاظمی
 نساجی 175
عرضه انواع منسوجات
2
32260184
با مدیریت آقای باقری
پایین تر از چهارراه کاظمی -جنب کوچه 12
 نساجی ایران
عرضه انواع پرده-دوخت و دوز و نصب
3
32260184
با مدیریت آقای باقری
 عرضه انواع پرده های ایرانی و خارجی-دوخت و دوز و نصب
 پرده سرای ایران
 4
 09131418278 بلوار جهاد-بعد از کوچه 39
 نساجی قصر فیروزه
 5
 09365226066
32529440
 خ آیت ا.. صالحی 11-نبش کوچه-گالری پرده پارسیان
 پرده پارسیان
 6
32266466
چهارراه احمدی-خیابان قرنی-نبش قرنی 1
 پارچه مبل و پرده فریماه
7
 09133437035
09130437035
32722238
 خ جهاد-حدفاصل کوچه 39 و41
 پرده سرای صادقی
 8
09133877010
32521968
 خ ابوذر شمالی-نبش کوچه 26
 نساجی ابریشم
9
 09131982282
09139962282
32528069
 پارک مطهری-نبش کوچه شماره 18
 پرده شهروند
 10
32239172
09139966447
09139966447
چهارراه کاظمی-نبش داروخانه نجات
 پارچه سرای مادرخانم
 11
32225101
09133407937
 چهارراه کاظمی-جنب پاساژ سجادیه
 نساجی 175
 12
32262514
09131984996
خ شریعتی-نرسیده به چهارراه کاظمی-حدفاصل کوچه 10 و 12
نساجی 175 (مازندران)
13
 32263258
09138424486
09135894486
خ شریعتی-چهارراه کاظمی-نبش کوچه شماره 10
 نساجی بزرگ فیروزه
 14
09137571527
 شهرک ا..آباد-بین کوچه شماره 13 و 15 بعثت
 پرده سرای مدرن
(عرضه انواع پرده-طراحی-دوخت و نصب)
 15
 32227332
09133417767
 خ شریعتی-نرسیده به شریعتی 12
 نساجی ری
 16
 09138439437
09217512246
 شهرک مطهری-بلوار ابوالفضل-خیابان خیبر بین کوچه 1 و 3
 پرده سرای غدیر
 17