لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مراکز فروش گل و گیاه در رفسنجان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09132912866
34264813
خ 30 متری طالقانی-بین کوچه 36 و 34
گل فروشی آفتابگردان
1
09133931200
34255557
خ 30 متری-میدان آبشار-نبش طالقانی 42
گل فروشی پونه
2
 09133913950
34255480
 میدان بسیج-نبش میدان
 گل فروشی کریستال
 3
 09130621416
34257674
 خ کارگر-نبش کوچه 34
 کود و سم (بازرگانی سم)
 4
 09133514761
34267574
 خ کارگر-کارگر جنوبی-حدفاصل کارگر 22 و 24
 خدمات کشاورزی 10
 5
 09131931252
34252013
 میدان حضرت علی ابن ابیطالب-
 گل فروشی مریم
 6