لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات مربوط به شیرینی سرای در کرمان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09132900342
34326614
بلوار مطهری-نبش مطهری 7
شیرینی سرای قصر
1
09217214314
34331353
خ بسیج-بین کوچه 4 و 6-جنب باغ هرندی
شیرینی سرای عقیق
2