لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست سوپرمارکت و میوه سرای و تغذیه در رفسنجان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09139573549
09395039492
خ شهید حسینی-سرای معراج شمالی
میوه سرای درویش پور
1
09133931303
34258112
خ شریعتی غربی-جنب میدان میرافضلی
عمده فروشی مواد غذایی
2
 09131780896خ مدرس شمالی-روبروی درمانگاه امام رضا
 خواروبار فروشی کاکا
 3
09133911948
 خ مصطفی خمینی-نبش کوچه 41
 سوپر میوه لوکس
4
09132901846
 خ مصطفی خمینی-نبش کوچه 41
 پخش مواد لبنی جلگه
5
 09137659511
34340104
 بلوار شهید میرزائی-سه راه پژو-سه راه معراج
 سوپر مارکت مسلم
 6
 09133931035 فردوسیه آزادگان-بلوار طالقانی
 سوپرمارکت 7
 34229785 خ عدالت-کوچه شماره 5-روبروی بانک تجارت
 مینی تره بار حاج رسولی
 8
 09132917381
34259686
 خ عدالت-کوچه 4
 مرغ و ماهی
 9
 09131443373
34288833
 بلوار مفتح-کوچه مفتح 7
 مجتمع نان رضا
 10
 09131916246
34289268
 میدان علی ابن ابیطالب-جنب هتل الماس
 سوپر گوشت گوسفندی و گوساله جعفری
11