لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست شیرینی سرای در زرند بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
03433421016
خ مطهری-مطهری 4
سوهان پزی علاء
1
09131424157
خ فردوسی-روبروی شرکت تعاونی برق
شهد شیرانی
2
333422423
خ بهشتی-جنب بانک تجارت
 نگین سرای زرند
3
 09138466954 خ قرنی-قرنی 21-پلاک 19
 پخت سوهان
4
 09132405300
33432170
 بلوار آزادی-کارخانه سوهان
 سوهان پزی
 5
 09137063150 بلوار جمهوری-جمهوری 13
 سوهان پزی
 6
 09136176414 خ قرنی-قرنی 21-پلاک 19
 پخت سوهان
 7
 09132981050
33430716
 شهرک امام علی-خ شانزده متری-خیبر 1
 سوهان پزی
 8
 09131419031
33431112
33439031
 بلوار 15 خرداد-نبش کوچه 2
 شیرینیکده حمید
 9