لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست مراکز پوشاک در رفسنجان بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
34261840
09131938371
بلوار طالقانی-حدفاصل کوچه 34 و 36
مزون عروس پیکسا
1
093703736006
خ امیر کبیرشرقی-جنب کوچه 29-روبروی کتابخانه مرتضوی
پوشاک بانو
2