لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست فروشگاه های پوشاک در زرند

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09138466993
خ شهدای اصناف-روبروی اتاق اصناف
پوشاک بدوبیا
1
09139874709
03433436485
خ فلسطین-نبش فلسطین 6
پوشاک سفارت
2


بوتیک بدنه
 3
09131981940
خ فلسطین-جنب بانک ملت
پوشاک سعید
 4
09131993735
بلوار جمهوری-نبش کوچه 8
مزون شهرزاد
 5
09392488200
خ فلسطین-نبش کوچه 3
پوشاک
6
09158062210
خ فردوسی-بین فردوسی 1 و 3-روبروی بانک رسالت
پوشاک 85
 7
09139959151
خ فلسطین-روبروی سپه مرکزی ایران
پوشاک گلپوش
 8
09137552601
خ فلسطین-روسری سرای پامچال
پوشاک پامچال
 9
09133402429
چهارراه برق
آس لباس
 10
33439070
09201400340
خ امام-جنب مجتمع تجاری نیایش
پوشاک پارسه
 11
33424592
33421120
09133994059
میدان بسیج-نبش ابوذر
پوشاک جامکو
 12
09351109517
33436297
خ فردوسی-نبش کوچه 6
پوشاک زنانه ماهسون
13
09130512132
09214821782
33422113
خ چمران-جنب بانک مسکن
پوشاک ترافیک
14