لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست بدلیجات  درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
09385516337خیابان امام-نرسیده به چهارراه-سمت راست -تیمچه بازاربدلیجات نفیس1
09126014788نیشابور-چهارراه امام-جنب هیئت صاحب الزمان-جنب طلافروشی-تیمچه بازاربدلیجات 2