لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست هتل ها و میهمانسرا در کرمان
آموزشگاه عکاسی درکرمان
مرکز اموزشی هفت سان
شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32515065
32515066
32514299
32512999
بلوار قدس-ابتدای ترمینال قدیم
هتل کرمان
1
32226244
09131403452
خ مطهری-مقابل بیمارستان راضیه فیروز
میهمانپذیر ابوذر
2
32450617
09138432006
میدان آزادی-بلوار صدوقی-جنب هتل اخوان
میهمانپذیر میلاد
 3
32220413
32225680
09133403700
خیابان طالقانی-جنب بانک ملت مرکزی-ساختمان دانایی-مهمانپذیر حافظ
مهمانپذیر حافظ
45 6