لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست آتلیه فیلم و عکس در بردسیر


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09132434284
33523358
میدان امام-ابتدای خ شهید صانعی-جنب بانک مهر
آتلیه فیلم و عکس نگاه نو
1
09139475207
33526990
خ امام-جنب هتل سجاد
آتلیه آس
2 3 4 56 7 8 9 10 11 121314