لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست مراکز خرید و فروش ابزارالات در رفسنجان بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09135318779
34269267
خ عدالت - حدفاصل کوچه 6 و8
لوازم کالای برق داروئیان
1
34266728
خ مدرس-روبروی مدرس 10
تابلو ساز تبسم
2
34286141
خ مفتح-نبش کوچه 7
 فروشگاه رنگ جهانشاهی
3
09132922026
34286787
 بلوار امام رضا-نبش امام رضا 25-
 کالای برق کاظمی
 4
09132925008
34282968
 بلوار امام رضا-روبروی پمپ بنزین
 فروشگاه رنگ علیرضایی
 5