لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست تاکسی تلفنی در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09362636723
09139411626
32453886
شهرک باهنر-خیابان بحرالعلوم-خیابان شماره 16
آزانس وانت بار آبادان
1
09137702343
جاده تهران-سه رزادی-جنب باربری معین بار
وانت تلفنی پارسیان
2
32433030
32434030
32483400

شهرک باهنر-خیابان بحرالعلوم-نبش کوچه 13-جنب بانک مسکن
آژانس شبانه روزی شهرک باهنر
 3

 32739020
32719020
 خ رجایی-کوچه 90-بعد از چهارراه سمت راست
 آژانس بانوان آبی کویر
 4
 09130449007
2654292
 جاده تهران-روبروی ایران گاز-خیابان پردیس-نبش کوچه شماره 8
 آژانس پردیس
 5
32810700
32810800
32819968
32819969
بلوار جمهوری-میدان پرواز-نبش خ شیروانی
 آژانس شبانه روزی دیارکویر
 6
 32265333
32235411
خ ابوحامد-روبروی بیمارستان پیامبر اعظم(ص)
 آژانس مهر
 7
 32456664
32454449
32448444
32438482
32438483

 بلوار حمزه-کوچه 20
 تاکسی سرویس شبانه روزی سیمرغ
 8
09136623717
33219549
 شهرک خواجو-بلوار ملاصدرا-بعداز ملاصدرا28
 آژانس ستاره(بانوان)
 9
32161300
32161301
 شهرک مطهری-بلوار ابوالفضل-روبروی سالن ورزشی 9 دی
 آژانس فدک
 10
32510003
32525050
32526060
 خ آیت ا.. صالحی-نبش کوچه 7
 آژانس شبانه روزی خیام
 11
 33225011
33227011
33228991
 خ ابوذر جنوبی-کوچه شماره 30-انتهای کوچه روبروی نانوایی
 آژانس تکتاز
12
32238989
32230551
32220387
32267202
 خ سعدی-روبروی سعدی 7
 تاکسی سرویس باهنر کریمان
13
09133477039
32469501
32469502
09332224005
09332224006
خ پروین اعتصامی شرقی-روبروی پارک خواجو
 آژانس عدالت
 14
3322040
3323530
33288900
09133988907
 
 خ آیت ا.. مدرس-نبش کوچه 4
 آژانس سحر
 15
 32118181
32131818
32162020
32161919
 شهرک مطهری-ایثار 11-چهارکوچه اول-سمت چپ
 تاکسی سرویس بانوان گل نرگس
 16
09132429170
33412650
33412649
 سرآسیاب-نبش مغفوری 18(جنب میدان انقلاب)
 آژانس پارسیان
 17
 32474141
32613766
09136991249
09139563034
 بلوار جمهوری-شهرک الهیه-بلوار پزشک-خ شهید خالداری-کوچه 10-انتهای کوچه آژانس خانوادگی وبانوان یاس 18
 32239958
32231431
 چهارراه کاظمی-بعد از کوچه شریعتی 10-داخل پارکینگ-پاساژ سجاد  آژانس بانوان ملکه جنوب 19
 33240044
33217745
09131989863
 میدان رسالت-بلوار 24 مهر-جنب قالیشویی بهشت
آژانس ساحل
20
32433030
32434030
09133404020
شهرک باهنر-خیابان بحرالعلوم-کوچه13-جنب بانک مسکن
 آزانس شهرک باهنر
21