لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست لوازم آرایشی درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
09157127048نیشابور-خیابان امام-نرسیده به چهارراه-سمت راست تیمچه بازار-غرفه 1لوازم آرایشی و بدلیجات1
09151545433
09387486992
نیشابور-خیابان امام-بعد از دکه پلیس-پشت ایستگاه اتوبوس-بازارچه گلستان-سمت چپ-اولین غرفهلوازم آرایشی و بهداشتی و بدلیجات