لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست تجهیزات پزشکی در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32237546
09133426747
ابتدای خیابان سپه
لوازم پزشکی مرکزی
1
32514855
09131961453
09132407078
پارک مطهری-روبروی فروشگاه رفاه
شرکت امداد بهداشت کرمان
2
32517473
09132978591
چهارراه خواجو-نبش خ آیت ا.. صالحی
تجهیزات پزشکی نوید طب
 3
09139870906
32516256
چهارراه خواجو-نبش خ آیت ا.. صالحی
آمبولانس خصوصی و خدمات پزشکی  پرستاری در منزل
4
09365458939
خ استقلال-حدفاصل کوچه 3 و 5-ساختمان پزشکان صدف-طبقه 6 واحد 1
تجهیزات جراحی و پزشکی طب نوتک
5
 32239233
09133419640
 خ سپه-بعد از ساختمان پزشکان سپه
 لوازم پزشکی امین طب
 6
 32235959
09132952948
 باغملی -ابتدای قرنی
 تجهیزات پزشکی زکریا
 7
 09131973189
32466414
 میدان آزادی-ابتدای خیابان استقلال
 تجهیزات پزشکی نوین تک
 8
32460469
32447628
09132402912
 خ شهید نامجو-(اقبال)-نبش کوچه شماره 4
 تجهیزات دندانپزشکی فرشید طب
 9
32269030
32222481
09133433912
 چهارراه ولی عصر-(باغ ملی)-ساختمان اطلس
 تجهیزات پزشکی پاسکال
10
 32265269
09135855144
خ شریعتی-چهارراه ولیعصر-(باغ ملی)درب ورودی مجتمع اطلس
 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طب الجواد
 11
32228103
32228104
09132406206
09131971798
 خ شریعتی-چهارراه ولیعصر-(باغ ملی)-مجتمع تجاری اطلس-طبقه دوم-واحد 307
 تجهیزات پزشکی بنیان طب فردا
 12
 32261202
32264520
32261204
09133421914
خ شریعتی-تقاطع ولیعصر(باغ ملی)-مجتمع اطلس-طبقه 4-واحد506
 شرکت امین تندرست طب
 13
 32230590
09131974259
09130426224
 خ سپه-اولین فروشگاه
 تجهیزات پزشکی بهبود پارس
 14
09133419640
09133408477
32239233
خ سپه-روبروی درب بیمارستان
 کالای پزشکی بهبود پارس
15
 09136515009
32220793
 خ سعدی-روبروی کوچه شماره 7
 تجهیزات پزشکی پویا طب
 16
 09378388058 خ طالقانی-نبش کوچه 6-روبروی بانک قوامین(سه راه احمدی)
تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی و مواد شیمیایی خیام
 17
 32261620
09138470837
خ سپه-بعد از درب بیمارستان-نرسیده به بانک کشاورزی
 تجهیزات پزشکی شکوفا طب
18
 09390759141
09131974259
 خ جهاد-بین کوچه شماره  2 و 4
 تجهیزات پزشکی تپش
 19
32449796
09132958684
 خ جهاد-بین کوچه شماره 2 و 4-نبش ساندویچی
 تجهیزات پزشکی پارسا طب
 20
 32265778
32268095
32225955
ابتدای خیابان سپه-جنب ساختمان پزشکان سپه
 تجهیزات پزشکی نیک طب
 21