لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست کلوپ فیلم ها  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09359015084
09133870409
09132406917
09359492784
خ امام جمعه-نبش کوچه 13-جنب بانک ملی
کلوپ صبا
1
32453769
09120834134
خ شفا-بین کوچه 13 و 15
کلوپ چشم انداز
2
09131959702
09124249027
32523350
مطهری غربی-کوچه آسیاباد جنوبی-روبروی تکیه نبش شرقی 5
عرضه محصولات فرهنگی فیلمیران
 3
09139380771
32614705
بلوار جمهوری-خیابان همتی فر-بلوار پزشک خالداری 15
محصولات فرهنگی فریاد
45