لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست کارواش ها در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09303411313
میدان کوثر-به طرف آزادگان-بعد از تقاطع والفجر-روبروی کوچه شماره 3-
کارواش 1-2-3
1
09139411913
انتهای خ خواجو-خ دخانیات-جنب اداره کشاورزی
تکنیک کارواش
2
09357538241
32520874
خ خواجو-نبش کوچه 35کارواش خواجو 3
09136637730 بزرگ راه آیت ا.. خامنه ای-کمربندی-آخر بلوار باستان پاریزی-کوچه آیت ا.. خامنه ای-شماره 63 -نبش کوچهاتوسرویس دوستی4
09131968705 سه راه سیلو-(بزرگراه امام)روبروی کلبه جنوبکارواش ترافیک5
 09203412003
32524551
 انتهای خ خواجو-100 متر بالاتر از پزشکی قانونی-سمت راست-جنب اتوگالری حسام
 کارواش بخار بهینه
 6
 09139968795
09139420378
32739106
33117122
 خ شهید رجایی(خورشید)-نبش کوچه 28-ابتدای خیابان جامی
 کارواش نانو
 7
 09139968795
09139420378
32739106
33117122
 خ دادبین-بعد از سه راه حکیم
 کارواش پاسارگاد(شعبه دوم کارواش نانو)
 8
 09131966827
09162775272
32819620
 بلوار هوانیروز-بعد از تعویض پلاک-نبش کوچه 84
 کارواش یاس
 9
 09132966861
09131997820
32514223
 بلوار قدس-ابتدای ترمینال قدیم-جنب هتل کرمان
 کارواش قدس
 10
 09367059285 چهارراه شفا-اول بلوار فارابی
 کارواش فارابی
 11
 09135848266
09136669457
09138415530
 میدان رسالت-جنب داروخانه فدک
 کارواش کلاسیک
 12