لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات پروتئینی  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32438422
09139972007
خ بهمنیار-نبش کوچه 32
مرغ و ماهی بی بی حیات
1
32730553
09133415450
خیابان خورشید-بین کوچه 62 و 64
قصابی رضا
2
09131415669
09133410648
09132421525
32483102
32451502
خ بهمنیار-نبش  کوچه 19
پروتئینی حسین
 3
32444453
سه راه زهره کرمانی-نبش کوچه بهمنیار 13-
سوپر گوشت حاکمی
4
32483102
32483103
32451502
3245438
09131415669
خ بهمنیار -نبش کوچه 19
پروتئینی حسین
5
 09217364671
32483453
 چهارراه فیروزه-نبش خیابان فیروزه-سمت راست
 سوپر پروتئین شترمرغ
 6
 32523356
32523357
09131401030
 خ خواجو-نرسیده به چهارراه ابوذر-
 قصابی(سوپر گوشت پارسیان)
 7
 09137624856
09905268291
 سه راه سیلو- جنب عشایری-نرسیده به فروشگاه فایتون
 قصابی عشایری(کشتار روز بردسیر)
 8
 09131419803
32436816
 خ آبنوس-آبنوس 23
 هایپر گوشت آبنوس
 9
 32251344
32251706
09133416435
09131403015
چهارراه ابوحامد-نبش چهارراه ابوحامد
 هایپر گوشت طلایی
 10
09363680513
32458338
خیابان 24 آذر-بین کوچه شماره 38 و 40
 سوپرگوشت
 آرا گوشت گوسفندی
 11
09138464152
2440697
خ 24 آذر-بین کوچه شماره 28 و 40
 سوپرگوشت آرمان
12
32517701
09133403994
09130405973
انتهای خیابان خواجو-نرسیده به چهارراه ابوذر-نبش خیابان فیروزه
 مرغ و ماهی مقدم
 13
09133434114
09133434947
32815014
09132435712
بلوار هوانیروز-بین کوچه 30 و 32
 مرغ و ماهی گوشت آوران
 14
 09138443490
32252124
 چهارراه ابوحامد-نبش چهارراه
 مرغ و ماهی کرمانیان
 15
 09131401771بلوار جهاد-سوپرپروتئین علی
سوپر پروتئین علی
 16
 09131415669
09133410648
09132421525
32451502
32483103
 خ بهمنیار-کوچه شماره 19
 مرغ و ماهی حسین
 17
32478889
09133413522
 خ اقبال-بین کوچه 5 و 7-فروشگاه زنجیره ای یاس
 سوپرگوشت یاس
 18
09139182855
33218568
 ابوذر جنوبی-نبش کوچه 17
 فروشگاه گوشت صاحب الزمان
 19
 33239362
09135013126
09038926523
 ابوذرجنوبی-بین کوچه 14 و 16
 فروشگاه مرغ و ماهی صفریک
 20
0731 0913342 خیابان نماز بین کوچه 8و10روبروی پارک
 مرغ و ماهی
21