لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست لوازم تحریر و لوازم هنری  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32162004 شهرک مطهری-بلوار ایثار-نبش ایثار 4-فروشگاه فانتزی تحریر پنگوئن1
32475206 بلوار جمهوری-خ والفجر شمالی-بین کوچه 12 و 14-طبقه همکف سازمان بازنشستگیفروشگاه لوازم هنری و مهندسی سیحون2
09131417400
32532571
خ احمد غربی-آسیاباد جنوبی-حدفاصل کوچه 1 و3فروشگاه لوازم تحریر شایان 3
 09300376564 خ شهید رجائی-نبش کوچه 15  فانتزی تحریر مداد قرمز4
 32711637  خ خورشید-بین کوچه 55 و 57  فروشگاه لوازم تحریر و خیاطی مادر5
 09139951557
32523304
 خ مطهری-آسیاباد جنوبی-جنب تکیه ابوالفضل
 لوازم تحریر نیما
 6
 32445590
32455589
 خ بهشتی-بین کوچه 4 و 6-جنب  ساختمان صنایع دستی
 نوشت ابزار رنگین کمان(نمایندگی پاپکو)
 7
 32461717
09131420455
09133412175
32456601
 بلوار نصر-جنب بانک کارآفرین
 فانتزی تحریر(فروشگاه شابلون)
 8
 32473995
09133921132
 شهرک باهنر-خ بحرالعلوم-نبش کوچه شماره 18
 کتاب و لوازم تحریر
 9
 32265885 خ خواجو-نرسیده به پارک نشاط-بین کوچه 1 و 3-
 فانتزی تحریر اندیشه
 10
 32475206
09139410122
 خ والفجر شمالی-بین کوچه 12 و 14
 فروشگاه لوازم تحریر و هنری مهندسی سیحون
 11
 32449445
32454133
میدان آزادی-اول خیابان شهید بهشتی-نبش کوچه 2
 لوازم تحریر سیمرغ
 12
32510628
بلوار قدس-نبش کوچه شماره 6
 لوازم تحریر تیراژه
 13
32238675
 حدفاصل سه راه احمدی و چهارراه احمدی-نرسیده به کوچه 31
 لوازم تحریر و تکثیر مرکزی
 14
32478544
32478768
 خ هزارویک شب-نبش کوچه 23
 لوازم تحریر اطلس
 15
 09139436552
32231596
خ ابوحامد-بین کوچه 8 و 10
 لوازم تحریر شب تاب
 16
32264692
09133413068
چهارراه باغملی-پاساژ اطلس-واحد121
 لوازم تحریر اطلس 2
17
32443110
09133404758
 بیست متری نادر-بین کوچه 1 و 3
 لوازم تحریر
 18