لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست سوپرمارکتها  درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
42235199
09358368390
09156600963
نیشابور-سیمتری طالقانی روبه روی پمپ گاز ارگلوازم یدکی نوید1